20 години в защита на правото

ЕКИП

Вижте днешния екип на Асоциацията на младите юристи. ...
Read more...

КОНТАКТИ

Влезте в контакт с Асоциацията на младите юристи. Мо...
Read more...
About Us Image

История

Асоциацията на младите юристи (АМЮ) - Association of Young Lawyers (AYL) е учредена през 1997 г. като сдружение с нестопанска цел, което обединява юристи и студенти по право с трайни интереси в областта на правните науки и застъпничеството за подобряване на законодателната среда. АМЮ е национален партньор на Световната асоциация на юристите със седалище Вашингтон, САЩ и колективен член на Съюза на юристите в България.

Последни новини

(Scroll for English) Трейнинг курсът, финансиран от Еразъм+ и организиран от нашите партньори Tautasvara, бе проведен в Gauja, Латвия в периода 3-11 априлр 2018г. В него бяха включени 23-ма участници от 21 различни европейски държави – България, Хърватия, Кипър, Холандия, Естония, Франция, Македония, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Дания, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, […]

Read more...

Асоциация на младите юристи търси участници за обучение на младежки работници, които да придобият компетенции, за да подкрепят младежите, които трудно се справят с трудностите, с които се сблъскват. Всеки участник трябва да подготви материал за ситуация на неуспех, която се е превърнал в успех в родната им страна, както и игра за енергизиране, която […]

Read more...

Асоциация на младите юристи търси участник за обучение, свързано с провеждането на дебати, което ще се проведе в Латвия. Това обучение, финансирано по програма “Еразъм+”, ще се основава на учене чрез опит: участие в различни дейности, справяне с различни ситуации и осъществяване на собствени заключения в дебат. То ще популяризира идеята за съвместно обсъждане (вместо […]

Read more...