20 години в защита на правото

ЕКИП

Вижте днешния екип на Асоциацията на младите юристи. ...
Read more...

КОНТАКТИ

Влезте в контакт с Асоциацията на младите юристи. Мо...
Read more...
About Us Image

История

Асоциацията на младите юристи (АМЮ) - Association of Young Lawyers (AYL) е учредена през 1997 г. като сдружение с нестопанска цел, което обединява юристи и студенти по право с трайни интереси в областта на правните науки и застъпничеството за подобряване на законодателната среда. АМЮ е национален партньор на Световната асоциация на юристите със седалище Вашингтон, САЩ и колективен член на Съюза на юристите в България.

Последни новини

На 30 ноември приключи седмична среща на млади юристи и младежки работници от 8 европейски държави. Съвместните дейности се проведоха като част от международния проект “Law matter: building cooperation in legal education”, чиято цел бе да се подобри юридическото образование на младите хора в Европа. Проектът бе финансиран от Европейския съюз по програма “Еразъм+”. Организаторът […]

Read more...

Асоциация на младите юристи взе участие чрез 6 участници в младежкия обмен “Save Culture, Save Future” в Карабюк, Турция в периода 3 – 9 ноември 2018 г. В обмена се включиха общо 42 младежи от 7 държави – България, Турция, Румъния, Италия, Латвия, Македония и Швеция. Целите на проекта са повишаване на информираността на участниците […]

Read more...

Асоциация на младите юристи набира 6 участници на възраст 18-30 години за младежки обмен “Save Culture, Save Future” в Карабюк, Турция в периода 3 – 9 ноември 2018 г. Цели на проекта: – Да се повиши информираността на участниците за опазването на културното наследство; – Да се покажат всички аспекти на културното наследство; – Да […]

Read more...