20 години в защита на правото

ЕКИП

Вижте днешния екип на Асоциацията на младите юристи. ...
Read more...

КОНТАКТИ

Влезте в контакт с Асоциацията на младите юристи. Мо...
Read more...
About Us Image

История

Асоциацията на младите юристи (АМЮ) - Association of Young Lawyers (AYL) е учредена през 1997 г. като сдружение с нестопанска цел, което обединява юристи и студенти по право с трайни интереси в областта на правните науки и застъпничеството за подобряване на законодателната среда. АМЮ е национален партньор на Световната асоциация на юристите със седалище Вашингтон, САЩ и колективен член на Съюза на юристите в България.

Последни новини

Асоциация на младите юристи набира 5 участници на възраст 18 – 22 години за младежки обмен “YOUTH FRONT – trace YOUr identity to cross THe FRONTiers” в Италия. Обменът ще се проведе в периода 24 септември – 2 октомври 2018 г. във Виньола, Италия. Целта на проекта е да проучи възприемането на понятието граница сред […]

Read more...

Асоциация на младите юристи набира шестима младежи на възраст между 18 и 30 години за обмен в периода 4-12 август 2018 г. в Турция. Основната цел на проекта е да насърчи младите хора към природосъобразен начин на живот и да използват природни продукти. Специфичните цели са: 1. Да се увеличи любовта на младите към природата. […]

Read more...

Асоциация на младите юристи набира лидер на група и участник за подготвителна среща относно младежки обмен в Италия. Целта на проекта е да проучи възприемането на понятието граница сред младите европейци, като се започне от въпроса “Какво е границата за Вас?” и да ги придружи по пътя за определяне на тяхната самоличност, за да ги […]

Read more...