ИСТОРИЯ

Асоциацията на младите юристи (АМЮ) – Association of Young Lawyers (AYL) е учредена през 1997 г. като сдружение с нестопанска цел, което обединява юристи и студенти по право с трайни интереси в областта на правните науки и застъпничеството за подобряване на законодателната среда.

АМЮ е национален партньор на Световната асоциация на юристите със седалище Вашингтон, САЩ и колективен член на Съюза на юристите в България.

В периода 1997-2007 г. АМЮ реализира повече от 30 проекта в областта на антикорупционната политика, прякото гражданско участие и застъпничеството, финансирани от посолствата на САЩ, Холандия и Канада, програма ФАР, Обединени холандски фондации, холандската програма MATRA KAP. Организирани са повече от 50 регионални и национални семинари, конференции и дискусии.

През 1999 г. АМЮ е домакин на широка международна конференция, организирана съвместно със Световната асоциация на юристите под патронажа на Конституционния съд, в която вземат участие върховни съдии, адвокати и преподаватели по право от 17 държави, в т.ч. САЩ, Русия, Германия, Белгия, Италия, Нигерия и др. През този период АМЮ издава многобройни граждански наръчници и публикации за административните услуги, за разясняване на важни законодателни положения и др.