Кадри от проекта “Fall and Rise”

Кадри от проекта “Fall and Rise”, чийто партньор е Асоциацията на младите юристи.