АМЮ набира участници за подготвителна среща “YOUTH FRONT – trace YOUr identity to cross THe FRONTiers” в Италия

Асоциация на младите юристи набира лидер на група и участник за подготвителна среща относно младежки обмен в Италия.

Целта на проекта е да проучи възприемането на понятието граница сред младите европейци, като се започне от въпроса “Какво е границата за Вас?” и да ги придружи по пътя за определяне на тяхната самоличност, за да ги подготви за срещи и сравнения с други идентичности; накратко, да проследят границите пред себе си и другите. Това ще позволи на младите хора да се чувстват част от една общност (европейската), като укрепят осведомеността си за стойността на тяхната идентичност и следователно на многообразието в перспективата на толерантност и интеграция. За да подкрепим и ангажираме млади участници в този процес, проектът ще използва главно методологията на театъра на потиснатите и игри.

В рамките на проекта ще бъде осъществена подготвителна среща в периода 23-26 юли 2018 г. в Болоня, Италия. Необходими са един групов лидер и един участник на възраст 18-22 години. По време на подготвителната среща те ще бъдат запознати с подробностите относно младежкия обмен, който ще се проведе между 3 и 11 октомври 2018 г. във Виньола, Италия. Подготвителната среща ще включва и посещение във Виньола за запознаване с базата за провеждането на обмена. Младежите, които ще вземат участие в подготвителната среща, задължително трябва да участват в младежкия обмен в периода 3-11 октомври.

Храната и настаняването на участниците е на 100 % покрито от организаторите. Такса за участие: 25 лева. Работният език на обучението е английски език.

Краен срок за кандидатстване: 31 май 2018 г.

За повече информация: milena.kichashka@gmail.com

Формуляр за участие: https://docs.google.com/forms/d/1PxSKdhm1m2j07X0jVPzPNhnlYEbu-p-07iWgtKQQZQY/edit