АМЮ набира участници за младежки обмен “YOUTH FRONT – trace YOUr identity to cross THe FRONTiers” в Италия

Асоциация на младите юристи набира 5 участници на възраст 18 – 22 години за младежки обмен “YOUTH FRONT – trace YOUr identity to cross THe FRONTiers” в Италия. Обменът ще се проведе в периода 24 септември – 2 октомври 2018 г. във Виньола, Италия.

Целта на проекта е да проучи възприемането на понятието граница сред младите европейци, като се започне от въпроса “Какво е границата за Вас?” и да ги придружи по пътя за определяне на тяхната самоличност, за да ги подготви за срещи и сравнения с други идентичности; накратко, да проследят границите пред себе си и другите. Това ще позволи на младите хора да се чувстват част от една общност (европейската), като укрепят осведомеността си за стойността на тяхната идентичност и следователно на многообразието в перспективата на толерантност и интеграция. За да подкрепим и ангажираме млади участници в този процес, проектът ще използва главно методологията на театъра на потиснатите и игри.

Храната и настаняването на участниците е на 100 % покрито от организаторите. Настаняването ще бъде в Dopa Hostel, Виньола. Такса за участие: 25 лева. Работният език на обучението е английски език.

Краен срок за кандидатстване: 6 юли 2018 г. Асоциация на младите юристи призовава да кандидатстват единствено младежи, които са 100% сигурни, че ще бъдат свободни в дните на обмена, отчитайки своите работни, училищни и лични ангажименти.

Форма за кандидатстване: https://docs.google.com/forms/d/1FtkatSC7FOHyK644GdouKS-ht1MlvB8p5bMjaEEJcpo/edit

За повече информация: milena.kichashka@gmail.com