Младежки обмен “Young Nature Explorers” се проведе в Турция

Младежкият проект “Young Nature Explorers”, подкрепен от Европейския съюз и Турската Национална агенция в рамките на програма “Еразъм+”, който има за цел да насърчи природосъобразния начин живот, съзнанието за природата и използването на естествени продукти, се проведе в Дюздже, Акчакоджа между 4-12 август.

В обмена се включиха 50 участници от България, Португалия, Италия, Македония, Англия, Румъния и Турция.
Целта на проекта бе да се увеличи любовта към природата сред младежта, да се разбере значението на естествения живот и да се защитят естествените зони на живот, да се информират младите хора за здравословните проблеми, които неестествените продукти могат да причинят и да ги насърчат да използват природни продукти. По време на проекта участниците се опитаха да повишат осведомеността за тези цели сред местните хора и други млади хора с дейностите, които осъществиха, включващи направата на конфитюри от биологични плодове и консерви от екологични зеленчуци.

Областният управител на Акчакоджа г-н Ясин Йозтюрк, кметът на Акчакоджа г-н Джюнейт Йемениджи, президентът на Асоциацията за насърчаване на туризма в Акчакоджа г-н Оуджан Йемениджи и председателят на Асоциацията за туризъм и развитие на Хасанчавуш г-н Гюркан Кибар оказват подкрепата си тези проекти да стават все по-обичайни и помагат за това да достигат до повече млади хора.

Благодарение на междукултурните вечери и дейностите, заложени в обмена, участниците изучаваха други култури, пречупиха предразсъдъците си и направиха нови приятели по целия свят.

Участниците получиха сертификата си Youthpass, който документира техните резултати от обучението и екологични сертификати, изготвени от група по проекта в края на обмена.