АМЮ набира участници за семинар “Law Matter” в Катовице, Полша

Асоциация на младите юристи набира 4 участници за правен семинар в Катовице, Полша в периода 24-30.11.2018 г.

“Law matter” е международен семинар, насочен към създаване на международно сътрудничество за по-добро юридическо образование сред младите хора в Европа. Формалното образованието все още не навлиза в правната система и следователно не осигурява правно образование за младите хора или го осигурява по недостатъчен или неефективен начин. Ето защо ние всички като общество се нуждаем от повече юридическо образование на нашите младежи. Основна цел на семинара “Law matter” е да започне да изгражда основите за бъдещо юридическо образование по неформален начин, който ще доведе до добре образовани и по-самоуверени млади хора в бъдеще.

Проектът е фокусиран върху изграждането на мрежа от партньори за изграждане на среда и практически форми на неформално юридическо образование на местно ниво. Ще проучим нуждите на младите хора и институционалния контекст за по-добро използване в работата на преподавателите в бъдеще. Участниците ще проучат различни инструменти за това и изграждане на силни партньорство между техните организации и други местни партньори. В резултат на това ще предоставим различни правни случаи в нашите местни общности и чрез комбиниране и оценка ще подготвим общи отзиви за този вид образование.

Участниците в семинара следва да бъдат студенти по право, млади юристи, адвокати, съдии, прокурори или други специалисти в областта. Няма възрастова граница, но участниците на възраст над 30 години трябва да бъдат младежки работници.

Настаняване: Хотел „Marysin Dwór”***, Катовице, Полша.

Храната и настаняването на участниците се покриват от организаторите, а транспортните разходи се възстановяват до 245 евро. Такса за участие: няма.

Срок за кандидатстване: 15 октомври 2018 г. Асоциацията на младите юристи призовава да кандидатстват единствено младежи, които са 100% сигурни, че ще бъдат свободни в дните на обмена, отчитайки своите работни, училищни и лични ангажименти. Формуляр за кандидатстване: https://docs.google.com/forms/d/1agesbKo2N-Lsz2ylULJ0blfvWcPwqdHdOmuQUe-fvcg/edit

За повече информация: milena.kichashka@gmail.com