Последващата дейност на Александра след проекта “Fall and Rise” в Румъния

Публикуваме разказ на Александра относно последваща дейност, която е извършила след проекта “Fall and Rise”, провел се в периода 21 – 28 април 2018 г. в Румъния.

В проекта в Румъния, състоял се 2018 година на тема Fall and Rise, говорихме за един много интересен метод, който в последствие дори и приложихме. Нарича се Coffee method/ Cafe method или в превод на български – Методът на кафето. Името му произлиза от това, че в миналото хората са го практикували, сядайки „на по чаша горещо кафе“, без да осъзнават, че в бъдеще това ще се въведе като метод за организирането на дейността на група от хора. В днешно време замесването на какъвто и да е вид почерпка може да се обясни с по – скоро гостопримество и предразполагане на хората, но не е задължителен елемент за прилагане на метода. А какво същност представлява той? За да заработи, е необходимо всички участници в дадената планирана дейност да се разделят на отбори. Отделно трябва да се определят лидери, които да са равен брой на този на групите. Работата, която трябва да бъде приключена, се разделя между лидерите. Когато това се направи, всеки отбор трябва да мине през всеки лидер за точно определен интервал от време. Задачата на лидерите е да обяснят начина на работа/проблема/задачите или каквото и да е избрано за постигането на конкретната цел и да разкажат какво са успяли да свършат с предишните отбори и да доразвият идеята. За целта е хубаво да има маркери и постери при всеки лидер, с помощта на които свободно да се записват всички идеи. След като всички отбори са преминали през всички лидери, би било най – пълноценно всички участници да се съберат и да обсъдят до каква степен са успяли да развият различните идеи/задания, като по този начин и всеки лидер ще има възможността да опознае работата на другия.

Това, което ми хареса в този метод, е, че може да се приложи в най – разнообразни сфери и за постигането на най – различни цели. Може да се използва за разрешаването на някакъв проблем, без значение дали участниците са пряко замесени в него или не. Също така е приложим за извършването на различни проекти или на еднакви такива, но с различни материали и милион други варианти, според зависимост от сферата и целта. Като учител, аз реших да приложа този метод с моите ученици. Трябваше да разиграем приказката „The Enormous Carrot“, като част от задачата ни беше, не само да научим репликите за нея, но и сами да направим своя декор. Тъй като моята група е малка, аз реших да разпределя кътове из стаята, в които да се извършват различни дейности. По зададен сигнал от мен, децата трябваше да сменят дейността. И така, докато едните залепяха готовите лентички за моркова ни, други ги рязаха, трети учеха репликите си. Децата бяха на 4 – 5 – годишна възраст, поради което честата смяна на активността им се отрази изключително добре. По този начин те бяха много по – ефективни и фокусирани. Старанието им се възнагради с доволните усмивки на родителите след изключително успешното изиграване на приказката!