АМЮ набира участници за младежки обмен “Save Culture, Save Future” в Карабюк, Турция

Асоциация на младите юристи набира 6 участници на възраст 18-30 години за младежки обмен “Save Culture, Save Future” в Карабюк, Турция в периода 3 – 9 ноември 2018 г.

Цели на проекта:
– Да се повиши информираността на участниците за опазването на културното наследство;
– Да се покажат всички аспекти на културното наследство;
– Да покаже на участниците грешките, направени в защитата на културното наследство;
– Въвеждане на културни и природни дадености с универсални ценности, които са приети като общо наследство на цялото човечество;
– Да разпространява добри практики за защита на културното наследство между институциите;
– Да подготви план за действие, който да бъде приложен от партньорските институции за защита на културното наследство;
– Да се засили дългосрочното транснационално сътрудничество за опазване на културното наследство.

Дейности:
Опознавателни игри, дефиниране на концепцията за културно наследство, презентация защо трябва да защитаваме културното наследство, представяне на сертификата Youthpass, оценка в края на деня, презентация от експерт от UNESCO, междукултурни вечери, дейност “добрите практики се конкурират”, работилница за опазване на културното наследство, посещение в местната дирекция “Култура и туризъм”, посещение на исторически базар и къщи, подготовка и представяне на проекти, симулация на проекти, 1-3-6 месечни планове за разпространение на проекта, изготвяне на бюлетин, въпросник и оценка.

Предвиждани резултати и ефекти:
Участниците ще бъдат запознати с всички аспекти на културното наследство, ще повишат осведомеността си за опазването на културното наследство и ще научат грешките, направени при опазването на културното наследство. Участниците ще се запознаят с практиките за защита на културното наследство. Те ще подготвят план за действие, който да бъде приложен от институциите за опазване на културното наследство.

Храната, настаняването и транспортните разходи на участниците се покриват от организаторите. Такса за участие: няма.

Срок за кандидатстване: 10 октомври 2018 г. Асоциация на младите юристи призовава да кандидатстват единствено младежи, които са 100% сигурни, че ще бъдат свободни в дните на обмена, отчитайки своите работни, училищни и лични ангажименти. Формуляр за кандидатстване: https://docs.google.com/forms/d/11dvO2_5FRruBQokxbn9pM0l56M-84_ZmLUBLUwoaaq0/edit

За повече информация: milena.kichashka@gmail.com