Младежки обмен “Save Culture, Save Future” се проведе в Карабюк, Турция

Асоциация на младите юристи взе участие чрез 6 участници в младежкия обмен “Save Culture, Save Future” в Карабюк, Турция в периода 3 – 9 ноември 2018 г. В обмена се включиха общо 42 младежи от 7 държави – България, Турция, Румъния, Италия, Латвия, Македония и Швеция.


Целите на проекта са повишаване на информираността на участниците за опазването на културното наследство; показване на всички аспекти на културното наследство; показване на участниците грешките, направени в защитата на културното наследство; въвеждане на културни и природни дадености с универсални ценности, които са приети като общо наследство на цялото човечество; разпространяване на добри практики за защита на културното наследство между институциите; подготвяне на план за действие, който да бъде приложен от партньорските институции за защита на културното наследство; засилване на дългосрочното транснационално сътрудничество за опазване на културното наследство.


По време на 6-дневния обмен участниците се включиха в разнообразни дейности като опознавателни игри, дефиниране на концепцията за културно наследство, презентация защо трябва да защитаваме културното наследство, представяне на сертификата Youthpass, оценка в края на деня, презентация от експерт от UNESCO, междукултурни вечери, дейност “добрите практики се конкурират”, работилница за опазване на културното наследство, посещение в местната дирекция “Култура и туризъм”, посещение на исторически базар и къщи, подготовка и представяне на проекти, симулация на проекти, 1-3-6 месечни планове за разпространение на проекта, изготвяне на бюлетин, въпросник и оценка.


Участниците се запознаха с всички аспекти на културното наследство, повишиха осведомеността си за опазването на културното наследство и научаиха грешките, направени при опазването на културното наследство. Участниците се запознаха с практиките за защита на културното наследство. Те изгтовиха план за действие, който да бъде приложен от институциите за опазване на културното наследство.

В края на обмена всички участници получиха Youthpass сертификати, които удостоверяват придобитите им знания и умения.