АМЮ взе участие в международен семинар “Law Matter” в Катовице, Полша

На 30 ноември приключи седмична среща на млади юристи и младежки работници от 8 европейски държави. Съвместните дейности се проведоха като част от международния проект “Law matter: building cooperation in legal education”, чиято цел бе да се подобри юридическото образование на младите хора в Европа.

Проектът бе финансиран от Европейския съюз по програма “Еразъм+”. Организаторът бе Институтът по право Jan Łaski (instytut-laskiego.org.pl), с активната подкрепа на седем партньори, сред които и Асоциацията на младите юристи.

Училищното образование все още не е в крак с нарастващата правна система и технологичния прогрес. Голяма част от младите хора имат много ограничени практически умения в областта на правото. Като част от подготовката на проекта, участниците разгледаха потребностите на младите хора и институционалния контекст на правното образование чрез онлайн проучване. Независимо от честите контакти с юридическото образование, необходимостта от практически умения е много ясна. Правното образование се осъществява главно на ниво формално образование (училища, университети). Това показва, че има големи възможности да се използват инструменти за неформално образование, за да се подобри това образование в бъдеще.

Поради тези причини участниците се съсредоточиха върху изграждането на трайно партньорство и търсенето и анализа на иновативни образователни инструменти в областта на правото. Чрез 5 интензивни тренировъчни дни участниците създадоха база от иновативни методи за обучение, които се предлагат безплатно на: https://padlet.com/instytut_laskiego/legal_tool_base

Важен аспект на проекта беше сътрудничеството с местните университети: университета WSB и Университета на Силезия. Сътрудничеството с университета на WSB доведе до провеждане на юридически семинари и отворен ден на програмата “Еразъм+” на 28 ноември. Заедно с поканените гости от местните училища, участниците в проекта проведоха неформални семинари в различни области на правното образование. Младежи от 8 държави работиха заедно по въпросите на правата на човека, миграционния проблем, защитата на културното наследство и правата на възрастните хора. Семинари бяха ръководени от юристи и младежки работници от неправителствения сектор в Европа: Ивана Данкова от Асоциацията на младите юристи, Мартина Кучарска-Стасел – експерт по правно образование, Дарина Куприанова от Европейската студентска асоциация за културно наследство, Алина Прохашек – младежки треньор и юридически съветник и Пьотър Ярос от Института по право Jan Łaski. Дискусията в отворената формула позволи да се изградят бъдещи партньорства и да се разработят нови идеи за бъдещи проекти.

Като част от дейностите в Университета на Силезия, участниците проведоха работилници “В мрежата на закона”. Срещата се състоя под формата на дискусионен панел “Световно кафене”, разделен на 4 различни теми, свързани с правното образование: Правно сравнение като неформален образователен метод; Как да използвате международния опит в юридическото образование?; Правно образование – препоръка за по-добро въздействие; Как да включим юридическите професии в юридическото образование? Участниците бяха адвокати, младежки работници, доброволци, студенти и представители на неправителствени организации от 10 европейски страни. Работните срещи представляват закриването на проекта. В семинара взеха участие експерти по право и неформално образование.

Всички горепосочени дейности в мрежа допринесоха за изграждането на трайни партньорства в бъдеще, както на местно, така и на международно равнище. Понастоящем в партньорските държави се провеждат юридически семинари. Участниците твърдят, че най-добрият начин да споделите резултатите е да насърчите младите хора да упражняват закона.