АМЮ взе участие в международен семинар “Law Matter” в Катовице, Полша

На 30 ноември приключи седмична среща на млади юристи и младежки работници от 8 европейски държави. Съвместните дейности се проведоха като част от международния проект “Law matter: building cooperation in legal education”, чиято цел бе да се подобри юридическото образование на младите хора в Европа. Проектът бе финансиран от Европейския съюз по програма “Еразъм+”. Организаторът […]

Read more...

Младежки обмен “Save Culture, Save Future” се проведе в Карабюк, Турция

Асоциация на младите юристи взе участие чрез 6 участници в младежкия обмен “Save Culture, Save Future” в Карабюк, Турция в периода 3 – 9 ноември 2018 г. В обмена се включиха общо 42 младежи от 7 държави – България, Турция, Румъния, Италия, Латвия, Македония и Швеция. Целите на проекта са повишаване на информираността на участниците […]

Read more...

АМЮ набира участници за младежки обмен “Save Culture, Save Future” в Карабюк, Турция

Асоциация на младите юристи набира 6 участници на възраст 18-30 години за младежки обмен “Save Culture, Save Future” в Карабюк, Турция в периода 3 – 9 ноември 2018 г. Цели на проекта: – Да се повиши информираността на участниците за опазването на културното наследство; – Да се покажат всички аспекти на културното наследство; – Да […]

Read more...

Как протече обменът “Fall and Rise” в Румъния?

Младежкият проект “FALL AND RISE”, подкрепен от Европейския съюз в рамките на програма “Еразъм+”, който има за цел да насърчи младите хора и по-лесното справяне с трудностите, се проведе в град Gura-Humorului , район Suceava, Румъния между 21 – 28 април 2018 г. Младежкият проект “FALL AND RISE”, подкрепен от Европейския съюз в рамките на […]

Read more...

Последващата дейност на Александра след проекта “Fall and Rise” в Румъния

Публикуваме разказ на Александра относно последваща дейност, която е извършила след проекта “Fall and Rise”, провел се в периода 21 – 28 април 2018 г. в Румъния. В проекта в Румъния, състоял се 2018 година на тема Fall and Rise, говорихме за един много интересен метод, който в последствие дори и приложихме. Нарича се Coffee […]

Read more...

АМЮ набира участници за семинар “Law Matter” в Катовице, Полша

Асоциация на младите юристи набира 4 участници за правен семинар в Катовице, Полша в периода 24-30.11.2018 г. “Law matter” е международен семинар, насочен към създаване на международно сътрудничество за по-добро юридическо образование сред младите хора в Европа. Формалното образованието все още не навлиза в правната система и следователно не осигурява правно образование за младите хора […]

Read more...

Младежки обмен “Young Nature Explorers” се проведе в Турция

Младежкият проект “Young Nature Explorers”, подкрепен от Европейския съюз и Турската Национална агенция в рамките на програма “Еразъм+”, който има за цел да насърчи природосъобразния начин живот, съзнанието за природата и използването на естествени продукти, се проведе в Дюздже, Акчакоджа между 4-12 август. В обмена се включиха 50 участници от България, Португалия, Италия, Македония, Англия, […]

Read more...

АМЮ набира участници за младежки обмен “YOUTH FRONT – trace YOUr identity to cross THe FRONTiers” в Италия

Асоциация на младите юристи набира 5 участници на възраст 18 – 22 години за младежки обмен “YOUTH FRONT – trace YOUr identity to cross THe FRONTiers” в Италия. Обменът ще се проведе в периода 24 септември – 2 октомври 2018 г. във Виньола, Италия. Целта на проекта е да проучи възприемането на понятието граница сред […]

Read more...

АМЮ набира участници за младежки обмен “Young Nature Explorers” в Турция

Асоциация на младите юристи набира шестима младежи на възраст между 18 и 30 години за обмен в периода 4-12 август 2018 г. в Турция. Основната цел на проекта е да насърчи младите хора към природосъобразен начин на живот и да използват природни продукти. Специфичните цели са: 1. Да се увеличи любовта на младите към природата. […]

Read more...

АМЮ набира участници за подготвителна среща “YOUTH FRONT – trace YOUr identity to cross THe FRONTiers” в Италия

Асоциация на младите юристи набира лидер на група и участник за подготвителна среща относно младежки обмен в Италия. Целта на проекта е да проучи възприемането на понятието граница сред младите европейци, като се започне от въпроса “Какво е границата за Вас?” и да ги придружи по пътя за определяне на тяхната самоличност, за да ги […]

Read more...