Последваща дейност “Трябва да прегърнем мултикултурализма” след проект “Debate for Understanding”

Последващи действия, свързани с проекта “Debate for Understanding”, чийто партньор е Асоциацията на младите юристи, се проведеоха на 20 април. В съвместния дебат относно “Трябва да прегърнем мултикултурализма” участваха 9 гимназисти. Ето какво споделя Росана Петкова, участничка в международното обучение, провело се в Латвия, и организатор на последващата дейност: Осъзнавам, че някои от нас в […]

Read more...

Трейнинг курс “Debate for Understanding” се проведе в Латвия

(Scroll for English) Трейнинг курсът, финансиран от Еразъм+ и организиран от нашите партньори Tautasvara, бе проведен в Gauja, Латвия в периода 3-11 априлр 2018г. В него бяха включени 23-ма участници от 21 различни европейски държави – България, Хърватия, Кипър, Холандия, Естония, Франция, Македония, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Дания, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, […]

Read more...

АМЮ набира участници за обучение “Fall and Rise” в Румъния

Асоциация на младите юристи търси участници за обучение на младежки работници, които да придобият компетенции, за да подкрепят младежите, които трудно се справят с трудностите, с които се сблъскват. Всеки участник трябва да подготви материал за ситуация на неуспех, която се е превърнал в успех в родната им страна, както и игра за енергизиране, която […]

Read more...

АМЮ набира участници за обучение “Debate for Understanding” в Латвия

Асоциация на младите юристи търси участник за обучение, свързано с провеждането на дебати, което ще се проведе в Латвия. Това обучение, финансирано по програма “Еразъм+”, ще се основава на учене чрез опит: участие в различни дейности, справяне с различни ситуации и осъществяване на собствени заключения в дебат. То ще популяризира идеята за съвместно обсъждане (вместо […]

Read more...

Проект „Подкрепи младите в риск, подкрепи Европа, с която да се гордеем“ допринесе с иновативен наръчник за младежки работници

Пълният текст на Наръчника може да изтеглите от тук. Проект „Подкрепи младите в риск, подкрепи Европа, с която да се гордеем“, който се проведе под ръководството на екип на Асоциацията на младите юристи, приключи успешно. Проектът е финансиран по програма “Еразъм+” на Европейския съюз. Национална агенция по програмата за България е Центъра за развитие на […]

Read more...

АМЮ набира участници за обучение “Подкрепи младите в риск, подкрепи Европа, с която да се гордеем”

“Подкрепи младите в риск, подкрепи Европа, с която да се гордеем” е обмен на младежки работници в сферата на младежите и децата в риск, които ще инициират дебат върху това как Европа да протегне ръка на най-нуждаещите се граждани – младите и децата в риск. Програмата ще включва разглеждане на различни видове риск, пред които […]

Read more...