Елеонора Сапаревска

Завършила в програма “Право” на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”. От месец август 2015 г. е правоспособен юрист. Към настоящия момент работи като юрисконсулт.

Интересите й са основно в областта на семейното и гражданското право.