Лора Томанова

Родена  на 26.10.1989 г. в гр. Перник. През 2008 г. завършва НГДЕК “Константин Кирил Философ” с профил латинистика.

 

През 2013 г. се дипломира като магистър по право в ЮФ на СУ “Свети Климент Охридски”. Придобива специализации: правораздаване, публична администрация и международно право и международни отношения maxima cum laude ( с отличие). Работила като експерт в Народното събрание и по-специално в Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси, както и като юрисконсулт. Понастоящем е младши адвокат, като се занимава  преимуществено с гражданско право. Има научни интереси в областта на наказателното право – материално, процесуално и криминалистика.