Нина Брадова

Адвокат, завършила Юридическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ , гр. Благоевград през 2011г.

Започва професионалното си развитие през 2010г., като адвокатски сътрудник. От 2014г. до момента е член на Софийска адвокатска колегия.

Практиката ѝ e фокусирана в областите на търговската и банкова несъстоятелност, корпоративно и търговско право, облигационното право и процесуално представителство.