Петър Кичашки

Председател

Юрист, завършил в Нов български университет. Правозащитник и общественик с над 200 статии в редица онлайн медии и периодичния печат.

Водил и спечелил десетки дела за достъпна среда за хора с увреждания. Изпълнителен директор на Института за модерна политика (ИМП). Ръководител на екипа по създаването на три поредни годишни доклади на ИМП във връзка с правата на човека, уязвимите групи и състоянието на висшите правозащитни органи в страната. Бивш координатор за Южна Европа на Европейската мрежа за независим живот. Участвал като съорганизатор на обучителна сесия на Съвета на Европа за млади хора с увреждания в Страсбург. Като част от Института за модерна политика е участвал в подготвянето на становища на организацията пред Конституционния съд, както и в редовните мониторингови доклади на ИМП за състоянието на парламентарното управление.